Liederen

Wilhelmus van Nassouwe

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe,
blijf ik tot in de dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar ’t aller stond,
de ti – rannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Rood, wit en blauw

Vandaag zijn we blij,
en daarom zingen wij
voor onze Ko-ning.
U ziet aan de vlaggen buiten,
hoe wij onze vreugde uiten.

Refrein:
Rood, wit en blauw,
Rood, wit en blauw.
Tralalalalala,
Tralalalalala,
Rood, wit en blauw,
Rood, wit en blauw
De Nederlandse driekleur
aan elk gebouw!

Wij denken nu graag,
op een feest als vandaag,
aan onze Ko-ning.
Wij zijn jong, maar wij waarderen
al zijn zorgen en regeren.

Refrein

In heel Nederland,
dansen wij hand in hand
rond onze Ko-ning.
Als een groet naar hem gezonden,
klinkt HOEZEE uit onze monden.

Refrein

In naam van Oranje

In naam van Oranje, doe open de poort!
De watergeus ligt aan de wal:
De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord
Hij vordert Den Briel of uw val
Dat is het bevel van Lumey op mijn eer
En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer,
De watergeus komt om Den Briel! (2x)

De vloot is met vijfduizend koppen bemand,
De mannen zijn kloek en vol vuur.
Een ogenblik nog en zij stappen aan land,
Zij wachten bericht binnen ‘t uur;
Gij moogt dus niet dralen, doet open die poort,
Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord
Bezit van de vesting Den Briel! (2x)

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren